Ostatnia aktualizacja strony: 08.11.2023, 08:48

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Piątek, 18 września 2020

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Zgodnie z art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1114), skonfigurowana została na udostępnionej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji platformie ePUAP Elektroniczna Skrzynka Podawcza dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Heweliusza w Legnicy, umożliwiająca doręczanie pism.

Dokumenty przesyłane za pośrednictwem ePUAP winny być opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Wszelka korespondencja V Liceum Ogólnokształcącego z Klientem będzie przekazywana przez platformę ePUAP.

 

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

 

Adres szkoły w ePUAP:  /VLOLegnica/SkrytkaESP

 

Strona głóna ePUAP

Metadane

Data publikacji : 18.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
V Liceum Ogólnokształcące
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Majewski
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Majewski
©-2023 V Liceum Ogólnokształcące. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL